پروژه ها > طرح ساماندهی رودخانه آبشوران کرمانشاه قطعه 3 ( قطعه 14 و تکمیل کارهای باقیمانده قطعات 11 الی 13 )

پیمان حاضر مربوط به احداث کانال بتنی سر پوشیده در قطعه 14 به طول 3100 متر از محل تقاطع اتوبان امام خمینی شهر کرمانشاه تا محل اتصال به رود خانه قره سو و همچنین تکمیل کارهای باقیمانده قطعات 11 الی 13 به طول 5100 متر می باشد.

این پروژه شامل 534000 متر مکعب پی کنی و12500تن آرماتوربندی و 88000 متر مکعب بتن ریزی می باشد.

ویژگی ها

  • کارفرما: سازمان آب کرمانشاه
  • موقعیت: کرمانشاه
  • تاریخ شروع: آذر 1391
  • تاریخ پایان: 1395/01/18

پروژه بر روی نقشه