پروژه ها > پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی بنه باشت

اين پروژه به منظور خدمات یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تسهیل گری اجتماعی به منظور آزادسازی مسیر، تهیه، بارگیری حمل و باراندازی کلیه تجهیزات، شیرآلات، پمپ ها، اتصالات و متعلقات خطوط لوله و ایستگاههای پمپاژ و اجرای عملیات شبکه های فرعی تحت فشار و زهکشی اراضی بنه باشت به مساحت 3000 هکتار و حضور در عملیات بهره برداری به مدت یکسال بعد از تحویل موقت می باشد که در برآورد اولیه طول لوله های لترال 1350 کیلومتر و طول لوله های اصلی و آبرسان 94 کیلومتر و 14 بلوک آبیاری که شامل 14 دستگاه پمپاژ نیز می باشد، همچنین احداث جاده سرویس بطول 112 کیلومتر و احداث زهکش درجه 3 بطول 20 کیلومتر دیده شده.لازم به توضیح است که تهیه لوله های لترال و لوله های اصلی و آبرسان به عهده کارفرمای طرح می باشد.

ویژگی ها

  • کارفرما: سازمان جهاد نصر
  • موقعیت: خوزستان
  • تاریخ شروع: مهر ماه 93
  • تاریخ پایان: 100% پیشرفت

پروژه بر روی نقشه