پیام مدیرعامل

شرکت چکاد جنوب بر آن است تا از طریق مشارکت در پروژه های زیربنایی ملی و بین المللی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، آب و پساب و با استفاده از تخصص و دانش فنی مهندسین با تجربه و جوان خود گام در مسیر توسعه پایدار کشور نهاده، وظیفه خود را در عمران و آبادانی کشور عزیزمان ایفا نماید.

درباره چکاد > هیات مدیره

هیات مدیره

• آقای مهرداد تفضلی هرندی - مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
• آقای کرامت اله علیزاده - عضو اصلی هیئت مدیره
• خانم مهرک تفضلی هرندی - نایب رئیس هیئت مدیره