پروژه ها > شبکه آبیاری و زهکشی قصر شیرین جنوبی عملیات تکمیلی کانال انتقال RMC

اين پروژه به منظور آبياری و زهكشی اراضی و مزارع قصر شيرين جنوبی تعريف گرديده است كه آب مورد نياز اين عمليات از سد مخزنی زاگرس تأمين می گردد . عمليات اجرايی اين پروژه شامل حدوداً 10 كيلومتر كانال انتقال آب RMC می باشد.فعاليتهای اجرايی طرح عبارتند از :

-        اجرای عملیات خاکبرداری و سنگبرداری، احداث آب نمای سنگی و عملیات دیوار سازی جهت ایجاد باند مسیر کانال و جاده سرویس و سیفونها

-        اجرای خط لوله GRP به قطر 1700 میلیمتر به ميزان 1100 متر.

-        اجرای خط لوله فولادی به قطر 1700 میلیمتر به ميزان 800 متر.

-        ساخت سازه های آبگیر، چک نوک مرغابی، آبشارها، پل ها و سازه های مسير

شركت چكاد جنوب انجام كارهای مكانيكال، سيويل و ديگر كارهاي اجرايی پروژه را نيز بر عهده دارد.

ویژگی ها

  • کارفرما: شركت آب منطقه ای استان كرمانشاه
  • موقعیت: کرمانشاه
  • تاریخ شروع: 91/04/20
  • تاریخ پایان: 94/01/29

پروژه بر روی نقشه